Communicatie 2

Communicatie is een gevolg van het contact of de verbinding die alle levende wezens hebben met elkaar. Communicatie wordt door mens, dier en plant gebruikt om elkaar dingen duidelijk te maken. Boodschappen als “ik ben giftig”, “ik vind jou leuk” of “scheer je weg”. kunnen heel nuttig zijn voor beide partijen. Het is een essentieel onderdeel van ons leven en heeft er mede voor gezorgd dat we zijn wat we nu zijn.

Communiceren kunnen we al heel jong. Denk maar aan het huilen van een baby als ze iets nodig heeft van haar ouders. En naarmate we ouder worden leren we steeds meer en betere manieren om iets duidelijk te maken. De meest bekende vorm voor de mens is die van geluid. We gebruiken onze stembanden en oren om een taal te leren spreken. We rijgen woorden aan elkaar die zinnen vormen en met onze klank geven we de betekenis van deze woorden en zinnen nog meer vorm.

Daarbij kunnen we ook gebruik maken van ons lijf. Met mimiek in ons gezicht en bewegingen met ledematen of het gehele lijf zetten we onze boodschap nog duidelijker aan. We kunnen met onze armen en handen gebaren maken die heel duidelijk zijn voor anderen. Sterker nog, dove en slechthorende mensen geven vorm aan hun eigen taal met voornamelijk handen en mimiek.

En dan is er nog communicatie op een voor de mens veelal onbewust level. Dan hebben we het over signalen geregeld door ons brein (de hypothalamus) die autonoom dingen als ademhaling, temperatuur en hormoonregulatie regelt. Blozen, zweten, de grote van je pupillen, een versnelde ademhaling dragen allemaal bij aan de communicatie. Ze geven soms heel duidelijk weer wat er omgaat in een mens.

Voor mij als spiritueel coach is communicatie, net als alles, energie. Elk woord, elke gedachte, elk signaal of beweging is energie in beweging. Waarheen deze energie gaat weten we pas als we er zijn. We zijn ons dan pas bewust van wat is geweest. Mits we voldoende bij ons zelf zijn. Als coach leer ik jou om deze energie te lezen. Om dat bewustzijn te creëren zodat je kunt zien wat er gecommuniceerd wordt. In zijn totaliteit. Om te kunnen filteren wat wel werkt en wat niet.

Van nature kunnen wij dit allemaal. We kunnen allemaal die energie voelen. Daarvoor hebben we alleen ons bewustzijn nodig. Want echte communicatie komt vanuit ons zelf. Echte communicatie komt van binnen.