Communicatie 1

Hoewel we allemaal individuen zijn is het soms handig als we de hulp van anderen in kunnen schakelen. 2 of meer mensen bezitten vaak meer kennis, kracht en kunde dan jij als individu. Zo krijg je fysieke taken vaak sneller of beter gedaan of krijg je door goeie raad de mentale ondersteuning die je zelf even niet kunt opbrengen op dat moment. Of het nou gaat om een individueel doel of om iets dat een gemeenschap aangaat, op die momenten sta je samen wel degelijk sterker.

Uit ervaring weet ik dat dit soort samenwerkingen voor het grootste gedeelte afhankelijk is van communicatie. We geven en krijgen regelmatig het advies “blijf communiceren” of “ga eens met hem/haar praten”. Een oprecht en constructief advies. Want door communicatie kan men duidelijkheid scheppen, kan er begrip ontstaan, kunnen alternatieven aan het licht komen en compromissen tot stand komen.

Maar men kan ook tijdens gesprekken tot de conclusie komen dat samenwerking niet constructief is. En dat men deze moet herzien of zelfs beter kan stoppen. Of dat adviezen toch niet helemaal de hulp is die we nodig hebben. Die misschien te laat komt, of te vroeg. Of niet begrepen wordt.

Het kan dus door middel van communicatie alle kanten op gaan. Ik werd mij bewust welke factoren er van invloed kunnen zijn op communicatie. Dat zijn er nogal wat. En dat wat van invloed op jou is, is ook van invloed op de ander. Er komt nogal wat kijken bij communicatie.

Allereerst is daar de zogenoemde externe ruis. Waar en hoe vindt het gesprek plaats? In een rustig bos of in rumoerig cafe? Of in een druk winkelcentrum. Een discotheek met luide muziek misschien. Via de telefoon of een ander communicatiemiddel en hoe is die verbinding? Allemaal factoren die ervoor kunnen zorgen dat er “ruis” op de “lijn” ontstaat tussen jou en de andere deelnemers van het gesprek.

En dan is er nog de interne ruis. Deze ruis bevindt zich in de individu zelf en is daar vanwege uiteenlopende oorzaken. Zie bijvoorbeeld het verschil tussen man en vrouw. Welke taal spreken jullie? Komen jullie misschien uit verschillende landen of regio’s? In welke cultuur zijn jullie opgegroeid? Hebben jullie een geloof of andere specifieke overtuiging? Wat is het leeftijdsverschil? Dit zijn allemaal factoren die interne ruis kunnen veroorzaken. Factoren die nog enigszins te ondervangen zijn als je deze persoon kent of je kunt herkennen bij een gering beetje aandacht. Maar er zijn ook onderdelen van de interne ruis die veel moeilijker op te sporen zijn.

Welke aannames en invullingen doe jij? Welke oordelen heb jij over die andere persoon? Waarom spreek je sommige gevoelens niet uit, of juist wel? Wat als je door een object of gebeurtenis met je aandacht wordt weggetrokken bij het gesprek? Of als je bij een bepaald persoon, verhaal, opmerking of woord geëmotioneerd raakt en een gesprek daardoor bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt. Of omdat je misschien vanwege je emotionele en verstandelijke toestand niet eens aan communiceren toe komt. Dat je vanuit angst en onzekerheid gesprekken vermijd.

Door ervaringen in je leven ben je gevormd wie je nu bent. En daar, in jou, ligt dus ook de oplossing . Daarom richt ik mij graag op de interne ruis. Want ik ben van mening dat daar alle antwoorden liggen om die ruis weg te nemen. Als systeem coach kan ik je daar bij helpen. We gaan samen kijken en voelen wat jou raakt en wat er dan geraakt wordt. Hiervan bewust zijn zorgt ervoor dat deze ruis in een volgend gesprek minder of in zijn geheel geen invloed meer heeft op jou in gesprek.